Kolmannella iällä tai elämänvaiheella viitataan myöhempään keski-ikään ajoittuvaan, työ- ja lapsiperheen velvoitteista vapaaseen ja yleensä taloudellisesti turvattuun elämänvaiheeseen. Työelämän puurtajalle kolmas elämänvaihe ilmestyy horisonttiin eläkeiän lähestyessä.

Eläkeläisen rooli

Eläkeläisen rooliin siirtyminen rinnastetaan usein vanhuuden alkamiseen ja eläkeläisyys vanhana olemiseen. Työurasta juuri luopuneen ihmisen identiteetti voi  olla merkittävässä ristiriidassa ympäristön käsitysten kanssa. Kun kronologisen iän tai tietyn elämänvaiheen mukaiseen sosiaaliseen rooliin kohdistuvat odotukset eivät kohtaa ihmisen omia tuntemuksia, voidaan puhua rooliristiriidasta.

Kolmas elämänvaihe tarjoaa eläköityneelle vapauden arvioida omia resurssejaan ja intressejään monipuolisesti eri näkökulmista. Sitä pohjustaa myös ajallemme tyypillinen itsensä toteuttamisen ideologia, jonka mukaan elämässä pitää olla muutakin kuin työtä ja ahertamista. Tosin: tutkimusten mukaan yhä useampi eläkeläinen löytää kaipaamiaan merkityksiä työstä kolmannessakin elämänvai-heessa.

Eläkeiän täyttymisen ei tarvitse automaattisesti merkitä työstä irtisanoutumista. Ihmisiä voi rohkaista jatkamaan työssään. Työntekoa kannattaa ilman muuta jatkaa, jos työ on kiinnostavaa ja antaa merkityksellisyyden kokemuksia – niin kuin se antaa silloin, kun odotukset ja panostukset ovat tasapainossa keskenään. Työtä voi siis edelleen tehdä ja eläkettä kartuttaa.

Elämän-/urasuunnitelma

Työyhteisön keskusteluissa toistetaan tarinaa eläkeajan ihanuudesta ja kateutta herättävistä kissan päivistä, jolloin ”ei tarvitse tehdä mitään”. Lähtökahvien jälkeen voi lähtijälle kuitenkin tulla tyhjä olo, jos hän ei ole etukäteen tehnyt suunnitelmaa omalle ajankäytölleen. Työ on arjen ankkuri eli määrittää merkittävästi päivän rytmiä, joten uudessa elämänvaiheessa on myös arjen rutiinit järjestettävä uudelleen. Eläköityminen on siis suuri elämänmuutos, johon kannattaa ehdottomasti varautua.

Erityisen tärkeää on tiedostaa etukäteen, että vapauden valttikortti on pian katsottu, jos elämässä ei ole merkityksellisyyden kokemuksia. Joku saa niitä vapaaehtoistyöstä, joku taas harrastuksista tai isovanhemmuudesta. Kokeneen työntekijän kannattaa kuitenkin aina pitää mielessä mahdollisuus käyttää osaamistaan esimerkiksi osa-aikatyössä, erilaisissa projekteissa tai yrittäjänä.

Suosittelen kaikille kuudenkymmenen korvilla oleville elämän-/urasuunnitelman laatimista. Tilannettaan ja tavoitteitaan on lupa ja hyvä pohtia oman työn ja omien osaamisten kautta, mikä vähentää rooliristiriitaa aikanaan tapahtuvassa muutoksessa. Suunnitelma käynnistyy omien intressien ja vahvuuksien pohtimisella. Mitä minä todella haluan vielä tehdä? Mikä tuo eniten merkitystä elämääni?

Marketan kokemukset

Minulle eläköitymisen siirtymävaihe realisoitui viime vuonna. Valmistauduin tuohon sosiaalisen roolin muutokseen pari vuotta ennen eläkkeelle jäämistäni perustamalla oman yrityksen. Rakensin liikeideani oman osaamiseni varaan ura- ja työhyvinvoinnin valmentajana. Sisällöntuotanto ja kirjoittaminen ovat aina olleet minulle mieluisia ja tuottavat runsaasti merkitystä elämääni. Digibusiness, myynti ja markkinointi aiheuttavat vielä päänvaivaa, mutta opiskelun ja verkostoitumisen kautta niistäkin haasteista selvitään.

Suunnittelemani valmennukset antavat osallistujille työuran vielä jatkuessa tilaisuuksia nostaa esiin oman identiteetin kysymyksiä ja löytää niihin vastauksia elämänsuunnitelman tekemiseksi. Edessä ei silloin ole tuntematon merkityksettömyyden suo, vaan siellä odottavat lujat, oman osaamisen, kokemuksen ja intressien varaan rakennetut pitkospuut.