fbpx

Tietoa Marketta Rantama

Ura- ja työhyvinvoinnin valmentaja, yrittäjä. Autan sekä työnantajia että työntekijöitä pitkien ja laadukkaiden työurien saavuttamisessa. Ratkaisuni on konkreettinen ASKEL3- malli, joka lisää esihenkilön ja työntekijän välistä vuorovaikutusta työuran loppuvaiheessa. Malli edistää työn merkityksellisyyden kokemusta ja sitä kautta työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Työnantajalla on käytettävissä pidempään osaavaa työvoimaa, joka on halukas myös jakamaan tietotaitoaan. Osaamispääoma kasvaa ja työntekijät siirtyvät aikanaan hyvillä mielin kolmanteen elämänvaiheeseen ja toimivat entisen työnantajansa brändilähettiläinä. Eläkkeeltä on mahdollista palata työhön.
Go to Top