Toimin jälleen yrittäjänä ja olen avoin uusille haasteille 1.1.2024 alkaen.  Toimin Savon Yrittäjien Digistä voimaa työuran jatkoon -palvelun projektipäällikkönä 1.6.-31.12.2023, lisätietoja https://www.yrittajat.fi/aluejarjestot/savon-yrittajat/savon-yrittajien-palvelut/digista-voimaa-tyouran-jatkoon/

Hankkeemme tavoitti satoja henkilöitä: esihenkilöitä, +55 v. työntekijöitä ja eläkeläisiä.

Autan nyt yrittäjänä esihenkilöitä ikäjohtamisessa ja työntekijöitä urasuunnittelussa sekä eläkeläisiä työhönpaluussa. Pidän valmennukset innostavasti ammattitaidoilla. Olin viime vuonna Savon Yrittäjien ”Digistä voimaa työuran jatkoon” -hankkeen projektipäällikkö. Toteutin kymmeniä valmennuksia, joista sain kiitettävää palautetta.

Teillä on mahdollisuus tilata Teams-valmennus omalle työpaikalle.

Valmennuksen  hinta on 500 € + alv. orientaatiomateriaaleineen. Vuorovaikutteinen tilaisuus  kestää noin kolme tuntia.

  • Tiekartta hyvään ikäjohtamiseen esihenkilöille
  • Tiekartta merkitykselliseen työhön +55 -vuotiaille työntekijöille
  • Tiekartta eläkkeeltä töihin -eläkeläisille

”Projektipäällikön vankka kokemus näkyi. Hän käsitteli asiaa monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti.” (Esihenkilö)
”Marketan valmennukset ovat hyvän mielen valmennuksia – tämän päivän työelämässä näitä tarvitaan.” (työntekijä)

Uutena tuoteperheeseeni kuuluu ”Ikäjohtamisen tunnetiekartta”, joka toteutamme päivän valmennuksina yhteistyössä tunnetaitovalmentaja Ulla Remeksen (Tuntumenetelmä Oy)  kanssa.
Valmennus koostuu kolmesta moduulista:’
1. Psykologinen turvallisuus työpaikalla
2. Työelämän eri sukupolvet
3. Tunnetaidot

Suunnittelemme päivän yhteistyössä tilaajan kanssa.  Ura kantaa, jos sitä tuunataan eri vaiheissa työkyvyn ja osaamisen näkökulmista. Eri sukupolvien yhteistyö, ikäymmärrys edesauttaa hiljaisen tiedon jakamista.

Pyydä tarjous valmennuspäivän toteutuksesta!

Eläkeläiset jatkavat työelämässä yhä useammin

Eläkkeelle siirtymisen tapa on muutoksessa: erityisesti kaksi asiaa on muuttanut sitä,
1.  työelämässä jatketaan aiempaa pidempään ja vanhuuseläkkeelle jäädään myöhemmin kuin vielä joitain vuosia sitten.
2. moni eläkeikäinen jatkaa työntekoa joko kokonaan tai osittain.

Nyt vanhuuseläkkeelle jäädään keskimäärin päälle 62-vuotiaana, mikä on noin vuosi myöhemmin kuin vielä viisi vuotta sitten.
Se, että suomalaiset ovat työelämässä aiempaa pidempään seuraa eliniän odotteen nousua. Eläkeiässä ollaan myös aikaisempaa terveempiä ja koulutetumpia. Yhä useampi jatkaa eläkkeellä ollessaan työelämässä uudessa työsuhteessa tai yrittäjänä.
Työelämässä pysytään monista syistä: joku haluaa merkityksellistä tekemistä, joku kaipaa työpaikan sosiaalisia suhteita. Moni tarvitsee myös lisätuloja eläkkeen rinnalle.
Kysymys  kuuluu:  miten työelämässä kohdataan seniori-ikäiset työntekijät?

Arvostetaanko teidän työpaikalla varttuneita työntekijöitä, ollaanko heidän osaamisestaan kiinnostuneita? Jos työntekijöiden osaamisesta ollaan aidosti kiinnostuneita ja halutaan rakentaa tehtävänkuvaa vahvuuksien varaan, työntekijä jakaa tietotaitoaan nuoremmille. Usein hän jatkaa työntekoa yli eläkeiän ja palaa eläkkeeltä töihin. Työ koetaan merkityksellisenä.