Olen aloittanut  Savon Yrittäjien ”Digistä voimaa työuran jatkoon” -palvelun projektipäällikkönä.

Digistä voimaa työuran jatkoon -palvelu

Kuvassa olen esihenkilöni Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgrenin kanssa

Pohjoissavolaisille yrityksille ja organisaatiolle on tarjolla maksutonta ikäjohtamisen valmennusta EU-rahoituksella.

Palvelun nettisivut  https://www.yrittajat.fi/aluejarjestot/savon-yrittajat/savon-yrittajien-palvelut/digista-voimaa-tyouran-jatkoon/

Työllisyysasteen nousu on palvelun keskeisiä tavoitteita. Kokeneiden työntekijöiden osaaminen ja halu jatkaa työuraa on  työvoimapoliittinen voimavara. Reilu puolet Savon Yrittäjien eläkeläiskyselyyn vastanneista kertoi olevansa halukas tekemään töitä eläkkeellä. Vastaava kysely yrittäjille kertoo työnantajien arvostavan eläkeläisten työpanosta. Uudella palvelulla tarjoamme työkaluja siihen, että työurat pitenevät ja eläkeläisten työhön paluu helpottuu.

Palvelulla haetaan ratkaisua

 • Miten kokeneet työntekijät saadaan pidettyä talossa mahdollisimman pitkään lähestyvästä eläkeiästä huolimatta; työpaikan pitovoima

 • Miten kokeneiden työntekijöiden digi-osaaminen saadaan pidettyä ajan tasalla eläkeiän lähestyessä: osaaminen

 • Miten jo eläkkeelle siirtyneet työntekijät saadaan tarvittaessa palaamaan työhön, esim. sijaisuuksiin tai muihin määräaikaisiin tehtäviin: eläkkeeltä töihin

 • Miten oppilaitokset ja muut koulutusta tarjoavat toimijat saadaan suunnittelemaan ja tarjoamaan sopivaa digi-koulutusta +55- työntekijöille ja eläkeläisille; oppilaitosyhteistyö

Yksi tärkeistä digiosaamisen osa-aluista on digirohkeus, jolla tarkoitetaan uskallusta kokeilla ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia laitteita ja palveluita sekä kehittyä niiden käytössä. Näemme, että digi-taidoista saadaan voimaa työuran jatkoon.

Työn ja eläkkeen rajapinta

Muiden Pohjoismaiden tapaan myös Suomessa työn ja eläkkeen rajapinta tulee nähdä joustavana. On tärkeää, että kokeneet työntekijät haluavat jatkaa työuraa mahdollisimman pitkään ja tarvittaessa myös palata eläkkeeltä töihin. Tämä edellyttää ikäjohtamista ja  työntekijöiden osaamisen  kehittämistä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat työnantajat (yksityinen ja julkinen sektori), +55 työntekijät ja eläkkeelle hiljattain siirtyneet.

Ikäjohtamisen tiekartat

Työnantajien tarve – ja työntekijöiden osaamisen tunnistamisen jälkeen esihenkilöt ja työntekijät valmennetaan uudenlaiseen tapaan lähestyä eläkeikää.

Tavoitteena ikäjohtamisen tiekartat, jotka perustuvat työntekijöiden vahvuuksien tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Hiljattain eläkkeelle siirtyneille on oma tiekartta: eläkkeeltä töihin. Tulokset ovat kohderyhmäkohtaisesti mitattavissa.

Työhyvinvointi paranee

Hankkeen tuloksena ikääntyneiden  työntekijöiden osaaminen kehittyy ja työhyvinvointi paranee. Tällä on vaikutusta myös yhdenvertaisuuden kokemukseen ja hiljaisen tiedon jakamiseen työyhteisössä. Kun työntekijät kokevat arvostusta, työuran jatkaminen koetaan merkityksellisenä. Työnantajalla on käytettävissä pidempään osaavaa työvoimaa, mikä vahvistaa  kilpailukykyä. Työnantajan on luontevaa rekrytoida myös eläkeläisiä töihin.

Asennemuutos

Pidemmän ajan viestinnällisenä tavoitteena on asennemuutos: eläkeikää ei nähdä työelämästä ulossulkevana leikkauspisteenä.

__________________________________________

Suosittelen, että olette yhteydessä tyttäreeni
Minna Rantamaan

https://www.oodia.fi/artikkelit/kolmannessa-elamanvaiheessa-parasta-on-vapaus/

Bisnes, koulutus & työelämä 2023/helmikuu
Bisneksen, koulutuksen ja työelämän erikoisnumero kertoo muun muassa erilaisista tavoista edetä uralla. Minulla oli ilo olla haastateltavana aiheesta ”Eläkkeellä yrittäjäksi”.
Toivon, että voin rohkaista ikätovereitani käyttämään osaamistaan myös uudessa elämänvaiheessa.

Minna Ruusuvuori haastatteli minua Lähtijät-podcastin jaksoon ”Pako palkkatyöstä”, julkaistu 30.11.2022.

Jakso kuunneltavissa:  https://podtail.com/fi/podcast/lahtijat/-17-pako-palkkatyosta/

 

Olen tuottanut sisällön Kevan videoon "Työurajohtaminen lähellä eläkeikää"

Keva on julkaissut videon ””Työurajohtaminen ennen eläkeikää joulukuun alussa Oppimisympäristö-palvelussaan. Olen tuottanut sisällön tähän videoon. Video on julkisen alan käytettävissä.

Kuvassa Antti Salmen ja Kaisa Hakkaraisen kanssa.

Videon sisältö on ”timanttia” ja Marketta on asian ”syväosaaja”, sanoo Antti Salmi Kevasta

 

Olemme yhteistyökumppanini Ulla Remeksen/Tuntumenetelmä Oy vetäneet kaksi työyhteisöpäivää Oulun seurakuntayhtymän alueella. Keskeisenä teemana psykologinen turvallisuus ja työyhteisötaidot.

Eläkeliiton ja Savon yrittäjien Rekry-tapahtumassa 29.9.2022 olin kertomassa oman osaamisen tunnistamisesta ja esittelin Seniori CV:n, jonka ohje löytyy sivustoltani. Tilaisuus oli suosittu: 170 eläkeläistä + työnantajat.

Olen aloittanut yhteistyön Pohjois-Savon Hyvinvointialueen kanssa toukokuussa 2022. Pilotoimme urakeskustelua: HVA tarjoaa eläkeiän kynnyksellä oleville lähinnä päällikkötason tehtävissä toimiville viranhaltijoille urakeskustelua vaihtoehtona HVA:n virkoihin ilmoittautumismenettelylle.

Tavoitteena osaamisen jakaminen, seniorityöntekijän hyvinvointi ja joustava henkilöstösuunnittelu.

 


Yhteistyökumppaneita:

Ely-keskus

Oulun ev.lut seurakuntayhtymä, palvelun tuottaja ESR-hankkeessa ”Osallisuus suhteessa”

Keva

PSSHP, Kuopion yliopistollinen sairaala, Kysteri

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Teknisten akateemiset TEK

Eläkeliitto ry

Itä-Suomen yliopisto

Nuorten naisten kristillinen yhdistys, NNKY

SnellmanEDU

Pelastusarmeija

Henkilöstöjohdon yhdistys Henry ry

Henryn Pohjois-Savon alueverkoston vetäjät Heli Ketola ja Marketta Rantama

Eläkkeeltä töihin valmennus on tilattavissa:

39,00  sis alv 24%

https://silversenior.fi/product/elakkeelta-toihin/

Miksi ?

 •   Haluamme auttaa Sinua löytämään mielekkään työn ja saamaan lisää merkityksellisyyttä ja vaurautta elämääsi.

Lähtökohta

 •   Työtulot eivät vähennä maksussa olevan vanhuuseläkkeen määrää.
 •   Palkkatyöstä karttuu lisää eläkettä.

Verkkokurssi sisältää orientaatio-osan ja neljä erillistä moduulia.


Päivitä työpaikkasi ikäjohtamisen käytännöt kerralla kuntoon:

Tiekartta-valmennukset ovat tilattavissa sekä esihenkilöille että työntekijöille

Mitä tehdä, kun puhutaan merkityksellisestä työstä ja pitkistä työurista, mutta kun oman porukan fiilis eläkeiän kynnyksellä tuntuu siirtyvän odottelumoodiin? Tavoite on lipsahtanut työstä eläkkeeseen ja arvokas kokemustieto lähtee talosta eläkeläisen mukana.

Ratkaisu löytyy tiekartasta, joka ohjaa sekä työntekijät että esihenkilöt ASKEL3-mallin avulla toimimaan työuran loppuvaiheessa niin, että tästä jaksosta tulee hyvä ja antoisa.

 • Tulokset näkyvät työhyvinvointina, osaamisena,  tuloksellisena työnä sekä laadukkaina ja pitkinä työurina.
 • Työntekijän verkkokurssi  auttaa työntekijää käyttämään osaamistaan ja säilyttämään motivaationsa.
 • Esihenkilön verkkokurssi auttaa esihenkilöitä johtamaan varttuneita työntekijöitä  niin, että he säilyttävät innostuksensa ja energiansa.

Tarjoamme valmennusta varttuneille työntekijöille ja heidän esihenkilöilleen.
Tiekartat eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen ja tulokselliseen työhön ovat valmistuneet!
Tilattavissa:

www.silversenior.fi/verkkokauppa

Palautetta verkkokursseista:

”Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön” 

”Uusi raikas tapa lähestyä asiaa.”

”Tiivis ja selkeä kokonaisuus, joka oivalluttaa ja laittaa miettimään.”

”Marketalla on ajateltua asiaa ja omakohtaista kokemusta  – näistä syntyy erittäin vakuuttava esitys.”

Konkreettinen ASKEL3 -malli kirkastaa käytännöt  työyhteisön arjessa.
Verkkokurssien hinnat:
– esihenkilön verkkokurssi 69 €, sis. alv. 24 %
– työntekijän verkkokurssi 69 €, sis. alv. 24 %

Eläkkeeltä töihin -verkkokurssi 39 £, sis alv. 24 %

Verkkokursseista antaa lisätietoja Marketta Rantama, puh. 045 1253 870, sähköposti: marke@markettarantama.fi

 


Yhteisöt voivat ostaa suuremman erän samalle laskulle. 

Tiekartta-valmennukset kuvattu  Helsingissä

Kesällä tuomme markkinoille kaksi verkkokurssivalmennusta

 1. Esihenkilöille ”Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta tulokselliseen työhön”
 2. Työntekijöille: ”Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön”

Molemmat valmennukset sisältävät 10 sivun orientaatiomateriaalit tehtävineen.

Verkkokursseja myy yhteistyökumppanini:  http://www.seniorsilver.fi

Yhteistyö Silver 50+ 

Elämme työelämän suurta murrosta, jossa varttuneemman väen työkokemuksen ja osaamisen hyödyntämisellä on oma paikkansa. Sille on ilmeinen kansantaloudellinen tilaus. Kun työurasta pidetään huolta loppuun asti ja eläkkeelle jäänyttä kannustetaan työhön myös eläkkeellä, positiiviset vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan mm. työllisyysasteen paranemisena.

Olen tehnyt sopimuksen  yritysyhteistyöstä Silver 55+´ kanssa. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Seppo Niva. Yhteisenä intohimomme kohteena  on edistää varttuneempien ikäluokkien työllistymistä  ja heidän  työvoimavarannon hyödyntämisestä.

Koen läheiseksi Silverin arvot:

 • asenne ja kokemus
 • arvostus ja inhimillisyys
 • luottamus ja rohkeus
 • positiivisuus ja tulevaisuus

Silver 55+ toteuttaa verkkokursseina yhteistyösopimuksemme mukaisesti ASKEL3-malliin perustuvat valmennukset työntekijöille sekä urajohtamisen seniorivaiheen valmennukset johtajille ja esihenkilöille kevään 2021 aikana. Osallistun näiden valmennusten sisällöntuotantoon ja olen mukana myös liveosioissa ja -striimauksissa. Yrityksillä ja organisaatiolla on mahdollisuus hankkia valmennus henkilöstökoulutuksena sekä ikääntyneille työntekijöille että heidän lähijohtajilleen.

Toimitusjohtaja Seppo Niva:

Olen Silver 55+Seniorin perustaja ja toimitusjohtaja. Yrityksemme tavoitteena on murtaa varttuneen väestön työllistämiseen liittyviä ennakkoluuloja ja luoda työmahdollisuuksia elämänkokemusta omaaville ammattitaitoisille työelämän osaajille. Keskitymme yli 55-vuotiaiden työllistämiseen aidosti ja innostavasti olemalla ihmisläheinen ja innovatiivinen toimija. Tarjoamme yrityksille laajasti eri henkilöstöpalveluita henkilöstövuokrauksesta uraohjaukseen ja rekrytointeihin. Rakennamme yhdessä kumppanien kanssa varttuneiden osaajien työllistämistä edistäviä toimintamalleja ja työllistymiskanavia. Vahvistamme osaamistamme yhteistyöllä Marketta Rantaman kanssa.
https://silversenior.fi/

Webinaari: ”Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön”

Milloin:  torstaina 18.3.2021 klo 15.00-16.00 – osallistujia 40. Lämmin kiitos kaikille osallistujille. Olen lähettänyt palautekyselyn ja raportoin palautteesta myöhemmin. Keskustelu jatkuu.

Miksi: Olen pohtinut, miksi työuran päätösvaiheeseen ajetaan usein sammutetuin lyhdyin ja ajaudutaan ikään kuin eläkkeen odotushuoneeseen, jopa vuosien ajaksi. Työntekijä saattaa päätyä työyhteisössään sivuraiteelle paljon ennen eläköitymistään ja kokemaan jopa ikäsyrjintää. Myös varttuneen työntekijän on saatava tehdä merkityksellistä työtä työyhteisön täysivaltaisena jäsennä.

Mitä:

 • miten työntekijän vahvuudet, kokemus ja osaaminen saadaan näkyväksi ja mahdollisimman hyvin käyttöön
 • miten työntekijän innostus ja energia saadaan kantamaan kolmanteen elämänvaiheeseen
 • miten tämä elämän siirtymävaihe onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.