Tietoa evästeistä ja seuramista

Evästeiden käyttöä voit hallita ja estää verkkoselaimen asetuksista
Evästeet liittyvät verkkopalvelun perustoimintaan (esim kirjautuminen), Google Analytics kävijätilastointiin. Näiden tarkoitus on parantaa käyttökokemusta.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Marketta Rantama

Vihurintie 5
70780 Kuopio
Puhelin +358 45 1253 870
marketta.rantama@gmail.com

2 Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
marketta.rantama@gmail.com

3 Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa markettarantama.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi. Yhteydenotto pyynnön välittäminen rekisterinpitäjälle.

5 Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, työnhakijat, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

–  Yhteydenotossa

–  sähköposti, puhelinnumero, nimi, viesti

Ilmaisen oppaan tilaus (sähköpostilista)

  • Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, liittymispäivä, lähetetyt sähköpostiviestit MailChimp palvelusta (uutiskirjeet ja oppaat).

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google, MailChimp).

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella komission hyväksymissä maissa (esim. Privacy Shield).

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9 Suojaus

Pääsynhallinta toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnolisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL).

10 Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

12 Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua. Yhteydenottoja säilytetään enintään vuosi, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta. Oppaan tilaukseen liittyvää uutiskirjetilausta säilytetään niin kauan kuin käyttäjä poistuu sähköpostilistalta. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa itsenäisesti suoraan sähköpostiviestistä (poistu postituslistalta) tai ilmoittamalla rekisterinpitäjälle sähköpostilla.