Varttuneen johtaminen kuntoon työpaikallasi!

Olen Marketta Rantama, hyvän työuran puolestapuhuja – ”monissa vesissä keitetty” henkilöstöammattilainen, joka ei pelkää haasteita. Näkökulmani on inhimillinen: toimiva ja turvallinen vuorovaikutus työpaikalla, hyvän mielen työntekijä ja työnantaja. Keskiössä ovat työn merkityksellisyys, sujuvuus ja tuloksellisuus.

Minulla on tuore näkökulma työurien pidentämiseen ja varttuneiden työntekoon liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun: ratkaisu työelämässä jatkamiseen tehdään mikrotasolla työntekijän ja hänen esihenkilönsä välisessä vuorovaikutuksessa. Oikeilla toimintatavoilla ja kysymyksillä työura voi jatkua kuukausia jopa vuosia.

Esihenkilö: Osaatko johtaa työntekijöitäsi niin, että he haluavat jatkaa työuraa?

Kokenut työntekijäsi on ammattilainen, jolla on osaamista ja tietoa. Eläkeiän lähestyessä on kuitenkin yleistä, että tavoite siirtyy työstä eläkkeeseen. Niinpä työntekijäsi lähtee heti, kun ensimmäinen eläke-etappi täyttyy, koska ette ole keskustelleet työssä jatkamisen eri vaihtoehdoista. Mitäpä, jos yrityksesi olisi edelläkävijä, jonka työntekijät tekisivät pitkää uraa ja kartuttaisivat yrityksesi osaamispääomaa? Näin välttyisitte äkillisiltä rekrytointiongelmilta, ja teillä olisi aina käytettävissä osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa. Tämä onnistuu esihenkilöiden ASKEL3-valmennuksen avulla. Tutustu esihenkilön valmennukseen : ”Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta tulokselliseen työhön”. Linkki: https://silversenior.fi/verkkokauppa/

Työntekijä: Saatko arvostusta työssäsi eläkeiän kynnyksellä?

Hei sinä kokenut työntekijä! Haikailetko jo eläkepäivistä? Työsarkaa on edessä vielä jokunen rupeama, mutta työ tuntuu puuduttavan tylsältä. Elät sitku-elämää ja ajattelet, että kaikki hienot asiat tapahtuvat elämässäsi sitten kun olet päässyt eläkkeelle.

Mitäpä jos tekisit tulevista työvuosistasi merkityksellisiä ja antoisia? Se onnistuu ASKEL3-valmennuksen avulla. Sinulla on tietotaitoa ja osaamista. Ota se täysimääräisesti käyttöön ja johda omaa uraasi! Tutustu työntekijän valmennukseen: ”Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön”. Linkki: https://silversenior.fi/verkkokauppa/

Työpaikka saa parhaan hyödyn tilaamalla molemmat valmennukset!

Palveluitani työuran vaiheisiin

Perehdyttäminen

Autan perehdyttämiskäytäntöjen kehittämisessä.

Tulokkaalla on oikeus hyvään perehdytykseen. Se luo pohjan työsuhteen onnistumiselle.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Autan joustavien työaikakäytäntöjen kehittämisessä huomioiden myös työstä palautuminen.

Työntekijä voi antaa elämäntilanteestaan riippumatta parhaan työpanoksensa.

Työpaikan ristiriitatilanteet

Autan ristiriita- ja konfliktitilanteiden ratkaisuissa sekä käytännön pulmatilanteissa että kouluttajana.

Urasuunnittelu

Autan loytämään uusia polkuja työelämässä vahvuuksien pohjalta sekä työn tuunauksessa, myös työterveydelliset kysymykset.

Autan myös yt-neuvottelujen jälkeisissä lomautus- ja irtisanomis-tilanteissa inhimillisestä näkökulmasta.

Työskentely seniorivaiheessa

Autan työuran seniorivaiheen käytäntöjen kehittämisessä.

Sisäisen motivaation elementit: autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys toimivat erinomaisesti myös työuran loppuvaiheessa, jos siihen annetaan mahdollisuus.

Työstä irrottautuminen

Autan onnistuneeseen työstä irrottautumiseen.

Työntekijälle jää hyvä ja kiitollinen mieli. Työnantaja saa tarvitsemansa hiljaisen tiedon sekä mahdollisuudet seuraajasuunnitteluun. Työntekijä on jatkossa työpaikan hyvä brändilähettiläs.