Hyvällä mielellä työtä tekevä tuottaa

Tiesitkö, että hyvällä mielellä työtä tekevä myy enemmän, käyttää työaikansa tehokkaammin ja saa enemmän aikaan? Autan yrityksesi henkilöstöä kohti merkityksellisempää työtä ja selviämään vähemmin kolhuin työelämän kapeikkokohdissa ja turbulenssissa. Saat käytännön työkaluja mielekkääseen ja tuottavaan työhön.

Olen Marketta Rantama ja koulutukseltani yhteiskuntatieteiden lisensiaatti. Minulla on takana 24 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta mm. Itä-Suomen yliopistossa.

Ajankohtaista: Annan YT-neuvottelujen jälkeen (lomautukset ja irtisanomiset) jälkihoitoa inhimillisestä näkökulmasta sekä esimiehille että työntekijöille. Verkkovalmennukset Teamsin kautta.

Onnistumme yhdessä myös vaikeissa tilanteissa!

https://www.hyvisforum.fi/

Palveluitani työuran vaiheisiin

Perehdyttäminen

Autan perehdyttämiskäytäntöjen kehittämisessä.

Tulokkaalla on oikeus hyvään perehdytykseen. Se luo pohjan työsuhteen onnistumiselle.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Autan joustavien työaikakäytäntöjen kehittämisessä huomioiden myös työstä palautuminen.

Työntekijä voi antaa elämäntilanteestaan riippumatta parhaan työpanoksensa.

Työpaikan ristiriitatilanteet

Autan ristiriita- ja konfliktitilanteiden ratkaisuissa sekä käytännön pulmatilanteissa että kouluttajana.

Urasuunnittelu

Autan loytämään uusia polkuja työelämässä vahvuuksien pohjalta sekä työn tuunauksessa, myös työterveydelliset kysymykset.

Autan myös yt-neuvottelujen jälkeisissä lomautus- ja irtisanomis-tilanteissa inhimillisestä näkökulmasta.

Työskentely seniorivaiheessa

Autan työuran seniorivaiheen käytäntöjen kehittämisessä.

Sisäisen motivaation elementit: autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys toimivat erinomaisesti myös työuran loppuvaiheessa, jos siihen annetaan mahdollisuus.

Työstä irrottautuminen

Autan onnistuneeseen työstä irrottautumiseen.

Työntekijälle jää hyvä ja kiitollinen mieli. Työnantaja saa tarvitsemansa hiljaisen tiedon sekä mahdollisuudet seuraajasuunnitteluun.

Horisontissa kolmas ikä

Marketta Rantama ja Mariikka Almiala keskustelevat eläköitymisen ongelmakohdista ja tarjoavat mielenkiintoisia parannusehdotuksia tähän ”pakkotaantumiseksi” miellettyyn siirtymävaiheeseen.