Hyvällä mielellä työtä tekevä tuottaa

Tiesitkö, että hyvällä mielellä työtä tekevä myy enemmän, käyttää työaikansa tehokkaammin ja saa enemmän aikaan? Autan yrityksesi henkilöstöä kohti merkityksellisempää työtä ja selviämään vähemmin kolhuin työelämän kapeikkokohdissa ja turbulenssissa. Saat käytännön työkaluja mielekkääseen ja tuottavaan työhön.

Olen Marketta Rantama ja koulutukseltani yhteiskuntatieteiden lisensiaatti. Minulla on takana 24 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta, viimeksi  Itä-Suomen yliopistossa.

Ajankohtaista:

Minulla on tuore näkökulma työurien pidentämiseen ja ikääntyneiden työntekoon liittyvään ajankohtaiseen aiheeseen: ”Avoimuutta ja energiaa kolmannen iän kynnykselle”. Ideani lyhykäisyydessään on: ratkaisu työelämässä jatkamiseen tehdään mikrotasolla työntekijän, lähijohtajan ja työyhteisön välisessä kontekstissa. Oikeilla toimintatavoilla ja kysymyksillä työura voi jatkua kuukausia jopa vuosia. Tähän ei tarvita massiivisia ikäohjelmia tai keskustelua asennemuutoksista. Ratkaisu löytyy työyhteisön avoimuudesta ja energiasta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan aiheesta!

Palveluitani työuran vaiheisiin

Perehdyttäminen

Autan perehdyttämiskäytäntöjen kehittämisessä.

Tulokkaalla on oikeus hyvään perehdytykseen. Se luo pohjan työsuhteen onnistumiselle.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Autan joustavien työaikakäytäntöjen kehittämisessä huomioiden myös työstä palautuminen.

Työntekijä voi antaa elämäntilanteestaan riippumatta parhaan työpanoksensa.

Työpaikan ristiriitatilanteet

Autan ristiriita- ja konfliktitilanteiden ratkaisuissa sekä käytännön pulmatilanteissa että kouluttajana.

Urasuunnittelu

Autan loytämään uusia polkuja työelämässä vahvuuksien pohjalta sekä työn tuunauksessa, myös työterveydelliset kysymykset.

Autan myös yt-neuvottelujen jälkeisissä lomautus- ja irtisanomis-tilanteissa inhimillisestä näkökulmasta.

Työskentely seniorivaiheessa

Autan työuran seniorivaiheen käytäntöjen kehittämisessä.

Sisäisen motivaation elementit: autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys toimivat erinomaisesti myös työuran loppuvaiheessa, jos siihen annetaan mahdollisuus.

Työstä irrottautuminen

Autan onnistuneeseen työstä irrottautumiseen.

Työntekijälle jää hyvä ja kiitollinen mieli. Työnantaja saa tarvitsemansa hiljaisen tiedon sekä mahdollisuudet seuraajasuunnitteluun.