Marketta on tuottanut sisällöt kolmeen verkkovalmennukseen:

Nämä ovat tilattavissa: https://silversenior.fi/verkkokauppa/

 1. Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta tulokselliseen työhön – esihenkilöille
 2. Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön – työntekijöille
 3. Eläkkeeltä töihin -verkkovalmennus

Palautetta Marketan tiekarttavalmennuksista:

”Uusi raikas tapa lähestyä asiaa.”

”Tiivis ja selkeä kokonaisuus, joka oivalluttaa ja laittaa miettimään.”

”Voimaannuttavaa”

”Marketalla on ajateltua asiaa ja omakohtaista kokemusta  – näistä syntyy erittäin vakuuttava esitys.”

Katso lyhyt video: https://youtu.be/AFhT2N3VFoo

Verkkokursseja myy Silver 50+, linkki:  https://silversenior.fi/verkkokauppa/

Pyydä tarjous Marketalta, jos olet hankkimassa useita verkkokursseja

Sähköposti: marke@markettarantama.fi

Puhelin: 045 1253 870

Mahdollisuus saada ryhmällesi myös live-valmennus verkossa tai paikanpäällä.

 1. TIEKARTTA ELÄKKEEN ODOTUSHUONEESTA TULOKSELLISEEN TYÖHÖN – ESIHENKILÖILLE

 69 € sis alv 24%

 • Haluatko, että teillä on käytettävissä osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa?
 • Haluatko, että työpaikkasi on edelläkävijä varttuneiden vahvuuspotentiaalin hyödyntämisessä (diversiteetti) ?
 • Haluatko, että teillä toteutuu toimintakulttuuri, joka saa työntekijäsi kokemaan itsensä tarpeelliseksi ja osaksi organisaatiota koko työuran ajan (inkluusio)?

 

Olemme laatineet tiekartan ja askelmerkit, joilla nämä saadaan toteutumaan.

Miten osaat johtaa monimuotoista työyhteisöäsi ja työntekijääsi niin, että hän voi käyttää voimavarojaan ja vahvuuksiaan? Autamme helpon verkkovalmennuksen avulla.

Verkkokurssi sisältää 5 moduulin videovalmennuksen ja siihen liittyvän erillisen orientaatiomateriaalin.

Tutustu valmennukseen tarkemmin.

Askelmerkit hyvään johtamiseen

Valitettavan usein lakisääteisen eläkeiän lähestyessä työntekijä itse, hänen esihenkilönsä ja koko työyhteisö jää odottelemaan eläkkeelle siirtymistä. Ajaudutaan eläkkeen odotushuoneeseen, joka on passiivinen ja energiaa kuluttava tila.

Verkkovalmennus antaa askelmerkit ikäjohtamiseen eläkeiän kynnyksellä: turhauttavasta eläkkeen odottelusta tulokselliseen työhön.

Valmennus antaa työkalun diversiteetin johtamiseen ikänäkökulmasta. Hyvät ikäjohtamisen käytännöt lisäävät luottamusta ja näkyvät työpaikan toimintakulttuurissa. Osaajat pysyvät pitkään talossa, ja hyvä työnantajakuva auttaa uusien rekrytoinnissa.

Mahdollisuus oppimiseen missä ja milloin vain

Verkkovalmennus on vaivaton, aikaan ja paikkaan sitomaton tapa saada oivalluksia omaan johtamiskäyttäytymiseen. Orientaatiomateriaali tehtävineen auttaa uusien käytäntöjen välittömään soveltamiseen omassa työyhteisössä.

 

Verkkokurssin rakenne:
A Avoimuus            1. Moduuli
S Suunnitelma       2. Moduuli
K Käytännöt           3. Moduuli
E Energia                4. Moduuli
L Lähtökahvit         5. Moduuli
3 Kolmas elämänvaihe

Esihenkilöiden verkkokurssi
Esihenkilöiden valmennuksen hinta 69 € sis. alv/kpl, sisältää orientaatiomateriaalin (13 sivua).

Ikäjohtamisella tässä valmennuksessa tarkoitetaan varttuneiden työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja heidän työuransa tukemista.

Toimivat ikäjohtamisen käytännöt auttavat työntekijää säilyttämään energiansa kolmanteen elämänvaiheeseen (vanhuuseläkkeelle). Tällä on positiivinen, suora vaikutus ikääntyneen väestönosan terveyteen ja hyvinvointiin.

Työpaikkatason ikäjohtaminen

Valmennus vie ikäjohtamisen käytännöt työpaikkatasolle tiekartan avulla:

Merkittävin tekijä työssä jatkamiselle on kokemus oman työn merkityksellisyydestä sekä johtaminen ja työpaikan ilmapiiri.

Ideamme on lyhykäisyydessään:

Ratkaisu työelämässä jatkamiseen tehdään työntekijän ja hänen esihenkilönsä välisessä vuorovaikutuksessa.

Oikeilla toimintatavoilla ja kysymyksillä työura jatkuu kuukausia jopa vuosia tuloksellisena ja molempia osapuolia tyydyttävänä. Tähän ei tarvita massiivisia ikäohjelmia. Ratkaisu löytyy vuorovaikutuksen laatua kehittämällä.

Käytännön työkaluksi ASKEL3-malli

Tarjoamme tähän käytännön työkalua: ASKEL3-mallia. Valmennuksessamme opastamme sekä esihenkilöitä että työntekijöitä mallin käyttöön tiekartan avulla vaihe vaiheelta. Valmennukseen sisältyvien tehtävien avulla mallia voi välittömästi soveltaa käytäntöön omalla työpaikalla.

Esihenkilöllä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa varttuneen toimintaan oikeanlaisella johtamisella.

Varttuneella työntekijällä on mahdollisuus itseohjautuvasti johtaa uraansa ja tehdä merkityksellistä työtä arvostavassa työilmapiirissä.

Vuorovaikutus tärkeää

Eläkeiän kynnyksellä on vaarana, että työntekijä jää sivuraiteelle työyhteisön toiminnasta. Hänestä tulee helposti yhteistyöhaluton, kehityksen jarruttaja ja jopa vallankäyttäjä. Kokemustieto eli hiljainen tieto jää hyödyntämättä. Kun työntekijästä ei olla kiinnostuneita, hän menettää motivaationsa.

Tarvitaan keskustelua, jossa paneudutaan kokeneen työntekijän vahvuuksiin, aikaisempiin työrooleihin ja luodaan selkeä näkymä tulevien vuosien työtehtävistä ja niihin liittyvistä tavoitteista.

Esihenkilön verkkokurssivalmennus on tarkoitettu kaikille johtajille, esihenkilöille, lähijohtajille ja tiiminvetäjille.

Kun esihenkilöt hallitsevat ikäjohtamisen käytännöt, yrityksen työnantajakuva ja kilpailukyky paranevat ja työntekijöiden työhyvinvointi paranee. Samalla koko yhteiskunnan työllisyysaste nousee, kun kokeneet työntekijät pysyvät pitkään työelämässä.

Kurssi sisältää viisi moduulia: avoimuus, suunnittelu, käytännöt, energia ja lähtökahvit: käytännössä selkeät askelmerkit työuran jatkoon. Verkkokurssin arvoa ei voi mitata rahassa. Pitkät, tuottavat työurat hyödyttävät sekä työntekijää, työnantajaa että koko yhteiskuntaa.
Kurssia täydentää  50+ työntekijöille suunnattu erillinen verkkokurssivalmennus: Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön, joka sisältää orientaatiomateriaalin tehtävineen.

Paras hyöty saadaan kun työpaikoilla on käytettävissä molemmat valmennuskokonaisuudet. Konkreettisina ne parantavat aidosti vuorovaikutusta, työn tuloksellisuutta ja kokemustiedon siirtymistä. Toimiva vuorovaikutus on avain pitkälle ja tuloksekkaalle työuralle.

Valmennus täyttää yhteistoimintalain 16 §:n mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisen velvoitteen huomioida ikääntyneiden työntekijöiden erityistarpeet henkilöstökoulutuksessa.

Työnantajat voivat hankkia valmennuksen kaikille esihenkilöille ja  50+ työntekijöilleen. Hyöty näkyy tuloksellisena ja merkityksellisenä työnä sekä osaamispääoman kasvuna.

Ammattijärjestöt voivat hankkia verkkokurssivalmennuksen  50 +jäsenilleen. Hyöty näkyy työntekijöiden arvostuksena ja yhdenvertaisena kohteluna.

Eläkelaitokset voivat hankkia valmennuksen asiakastyönantajilleen. Hyöty näkyy pidentyneinä työurina, uusina työsuhteina ja yrittäjätoimintana.

Hankkimalla valmennukset, olette edelläkävijöitä kokeneiden työntekijöiden työnteon edistämisessä. Erillisten koulutustilaisuuksien ja valmennusten järjestäminen maksaa tuhansia euroja ja vie aikaa.

 

 

2. TIEKARTTA ELÄKKEEN ODOTUSHUONEESTA MERKITYKSELLISEEN TYÖHÖN – TYÖNTEKIJÖILLE

69 € sis. alv. 24 %

Varttunut työntekijä:

 • Haluatko johtaa omaa työuraasi? 
 • Haluatko tehdä merkityksellistä työtä työuran päättymiseen saakka?
 • Haluatko, että sinua ja osaamistasi arvostetaan? 

Olemme laatineet tiekartan ja askelmerkit, joilla nämä asiat saadaan toteutumaan.

Varttuneena työntekijänä olet työpaikkasi todellinen moniosaaja. Osaatko tunnistaa oman osaamisesi  ja siihen liittyvän arvon? Valmennus keskittyy  työvuosiin eläkeiän lähestyessä ja antaa käytännön askelmerkkejä,  miten näistä vuosista on mahdollista saada merkityksellisiä ja tuloksellisia  juuri sinulle?

Verkkokurssi sisältää 5 moduulin videovalmennuksen ja siihen liittyvän erillisen orientaatiomateriaalin.

Tutustu valmennukseen tarkemmin

 

Askelmerkit oman uran johtamiseen

Valitettavan usein lakisääteisen eläkeiän lähestyessä työntekijä itse, hänen esihenkilönsä ja koko työyhteisö jää odottelemaan eläkkeelle siirtymistä. Ajaudutaan eläkkeen odotushuoneeseen, joka on passiivinen ja energiaa kuluttava tila.

Tiekartta antaa askelmerkit turhauttavasta eläkkeen odottelusta merkitykselliseen työhön.

Mahdollisuus oppimiseen missä ja milloin vain

Verkkovalmennus on vaivaton, aikaan ja paikkaan sitomaton tapa saada oivalluksia oman uran ja osaamisen johtamiseen. Orientaatiomateriaali tehtävineen auttaa käytäntöjen soveltamista omaan elämään.


Verkkokurssin rakenne:

A Avoimuus                        1. Moduuli
S Suunnitelma                   2. Moduuli
K Käytännöt                       3. Moduuli
E Energia                            4. Moduuli
L Lähtökahvit                     5. Moduuli
3 Kolmas elämänvaihe

Ikäjohtamisella tässä valmennuksessa tarkoitetaan varttuneiden työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja heidän työuransa tukemista.

Vuodet ennen eläkkeelle siirtymistä ovat tärkeitä työntekijän itsensä, hänen työnantajansa sekä koko yhteiskunnan kannalta. Toimivat ikäjohtamisen käytännöt auttavat työntekijää säilyttämään energiansa kolmanteen elämänvaiheeseen (vanhuuseläkkeelle) . Tällä on positiivinen, suora vaikutus ikääntyneen väestönosan terveyteen ja hyvinvointiin.

Työpaikkatason ikäjohtaminen

Valmennus vie ikäjohtamisen käytännöt työpaikkatasolle tiekartan avulla:

Merkittävin tekijä työssä jatkamiselle on kokemus oman työn merkityksellisyydestä sekä johtaminen ja työpaikan ilmapiiri. Oleellista on, että työntekijä kokee tekevänsä merkityksellistä työtä arvostavassa ja turvallisessa työympäristössä.

Ideamme on lyhykäisyydessään: ratkaisu työelämässä jatkamiseen tehdään työntekijän ja hänen esihenkilönsä välisessä vuorovaikutuksessa. Oikeilla toimintatavoilla ja kysymyksillä työura jatkuu kuukausia jopa vuosia tuloksellisena ja molempia osapuolia tyydyttävänä. Tähän ei tarvita massiivisia ikäohjelmia. Ratkaisu löytyy vuorovaikutuksen laatua kehittämällä.

 

Käytännön työkaluksi ASKEL3-malli

Tarjoamme tähän käytännön työkalua: ASKEL3-mallia. Valmennuksissamme opastamme sekä esihenkilöitä että työntekijöitä mallin käyttöön tiekartan avulla vaihe vaiheelta. Valmennukseen sisältyvien tehtävien avulla mallia voi välittömästi soveltaa käytäntöön omalla työpaikalla.

Kun tunnistat omat vahvuutesi ja osaamisesi, osaat johtaa omaa uraasi.

 

Vuorovaikutus tärkeää

Tarvitaan keskustelua, jossa paneudutaan kokeneen työntekijän vahvuuksiin, aikaisempiin työrooleihin ja luodaan selkeä näkymä tulevien vuosien työtehtävistä ja niihin liittyvistä tavoitteista.

Tämä verkkovalmennus auttaa sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja tietotaitosi ja tuomaan ne esihenkilösi tietoon. Samalla tavoin tuot esiin omat toiveesi työtehtäviin ja niiden muotoiluun liittyen.

Kurssi sisältää viisi moduulia: avoimuus, suunnittelu, käytännöt, energia ja lähtökahvit: käytännössä selkeät askelmerkit työuran jatkoon. Verkkokurssin arvoa ei voi mitata rahassa. Pitkät, tuottavat työurat hyödyttävät sekä työntekijää, työnantajaa että koko yhteiskuntaa.

Valmennus täyttää yhteistoimintalain 16 §:n mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisen velvoitteen huomioida ikääntyneiden työntekijöiden erityistarpeet henkilöstökoulutuksessa.

Työnantajat voivat hankkia valmennuksen kaikille esihenkilöille ja 55+  50+ työntekijöilleen. Hyöty näkyy tuloksellisena ja merkityksellisenä työnä sekä osaamispääoman kasvuna.

Ammattijärjestöt voivat hankkia verkkokurssivalmennuksen 55 + jäsenilleen. Hyöty näkyy työntekijöiden arvostuksena ja yhdenvertaisena kohteluna.

Eläkelaitokset voivat hankkia valmennuksen asiakastyönantajilleen. Hyöty näkyy pidentyneinä työurina, uusina työsuhteina ja yrittäjätoimintana.

 

3. Eläkkeeltä töihin –VERKKOKURSSI

 

Miksi tämä kurssi?

Haluamme auttaa Sinua löytämään mielekkään työn ja saamaan lisää merkityksellisyyttä ja vaurautta elämääsi.

Lähtökohta

 

 • Työtulot eivät vähennä maksussa olevan vanhuuseläkkeen määrää.
 •  Palkkatyöstä karttuu lisää eläkettä.

Katso video:  https://vimeo.com/635359177/4a409ec088

Elämääsi eläkeläisenä liittyi keskeisesti vapaus. Sinulla on vapaus suunnitella omat tekemisesi elämäntilanteesi ja kiinnostustesi pohjalta. Sinulla on myös vapaus hakeutua takaisin työelämään ja  tehdä työtä itsellesi sopivassa muodossa ja määrin.

Tutkimusten mukaan huomattava osa  vanhuuseläkeläisistä haluaisi toimia jossain määrin edelleen työelämässä.

Työnantajat arvostavat varttuneen kokemustietoa ja ottavat  mielellään eläkeläisen töihin saadakseen joustavasti osaavaa työvoimaa, esimerkiksi vuokratyösuhteeseen.

Yrityksen perustaminen kiinnostaa eläkeläisiä ja monet ovat perustaneet yrityksen tai tarjoavat palveluita kevytyrittäjinä

Työ tukee mielenterveyttä: se antaa merkityksellisyyden kokemuksia, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta olla toisten kanssa tekemisissä. Mielekäs työ sopivassa määrin lisää elämänlaatua ja edistää mielenterveyttä.

Eläkkeen ohelle palkkatyö tai työtulo yrittäjänä antaa mukavasti lisätuloja. Verotuksen jälkeenkin työ eläkkeellä kannattaa, ja antaa mahdollisuuden ylläpitää entistä elintasoa.

Olemme suunnitelleet valmennuksen juuri Sinulle, joka pohdit työntekoa vanhuuseläkkeellä. Lähde mukaan ajankohtaiseen ja helppoon  verkkovalmennukseen, annamme mukaan seuraavan tiekartan:

 1. Minäkin työelämässä
 • rohkaistuminen ja oman osaamisen kirkastaminen
 1. Työelämän monet mahdollisuudet
 • paluusta entiseen työpaikkaan yrittäjäksi ryhtymiseen saakka, kevytyrittäjyyden mahdollisuudet, työajan joustot ja keikkatyö
 1. Mistä löydän sopivan työn
 1. Uudelleen työssä
 •  perehtyminen, työsuhteen ehdot, asenteiden muutos: varttuneet voimavarana

 

Osta itsellesi tämä verkkovalmennus, hinta vain 39 € (sis. alv.)

Verkkokurssia myy Silver 50+ https://silversenior.fi/verkkokauppa/