Työuran päätösvaihe ja eläkkeelle siirtyminen tarvitsevat perehdyttämiseen verrattavia henkilöstökäytäntöjä työpaikalla. Työntekijää ei ole varaa jättää kamppailemaan yksin tässä  elämän murrosvaiheessa, koska on kyse kunkin yksilön hyvinvoinnista, oman pätevyyden kokemisesta sekä merkittävistä tulevaisuuden valinnoista.

Identiteetti

Työntekijät etsivät elämälleen tasapainoa punnitessaan henkilökohtaisia ja työhön liittyviä huolenaiheitaan sekä kiinnostuksen kohteitaan.

Identiteettien avulla yksilö muodostaa käsityksen omasta ja toisten asemasta yhteiskunnassa. Hän myös tulkitsee, ennustaa ja ohjaa käyttäytymistään työuraa koskevissa pohdinnoissaan ja muutostilanteissa identiteettien avulla. Tässäkin ikävaiheessa hän joutuu kokemaan samanaikaisesti monia suuria muutoksia elämässään, työssä, perheessä ja vapaa-ajalla. Elämänhallinta on tällöin koetuksella, ja siksi hän tarvitsee tukea ja ymmärrystä omille pohdinnoilleen ja ratkaisuilleen.

Oman ratkaisun löytyminen

Yksilön tulee löytää henkilökohtainen, ainutlaatuinen ratkaisu koskien omaa uraa sen loppuvaiheessa. Hän joutuu uudelleen kysymään itseltään: Kuka olen? Mitä haluan vielä tehdä? Mihin haluan keskittyä? Mikä on paikkani työyhteisössä? Miten jaksan ja selviän elämässäni?

Rooli tulevaisuudessa

Eläkkeelle siirtymistään pohtiva voi joutua hankalien valintojen eteen kohdatessaan ristiriitaisia odotuksia. Yhteiskunta voi määrittää, mitä me eläkeikäisinä olemme ja teemme, mitä roolia esitämme. Valintatilanteissa on  tärkeää ihmisen oma aktiivisuus ja dynaamisuus, mihin juuri valmennus kannustaa.

Eläkkeelle siirtyminen 

Eläkeliiton[1] tutkimuksen mukaan eläkkeelle siirtyminen herättää ja on herättänyt sekä positiivisia että negatiivisia ajatuksia. Positiivisina puolina nähdään vapaus tehdä mitä haluaa ja vapaa-ajan lisääntyminen. Kolikon toisella puolella nähdään eläköitymisen merkitsevän tulotason pienenemistä ja toimintakyvyn heikkenemistä. Eläkkeelle siirtymisen nurjana puolena nähdään myös yksinäisyys ja sosiaalisen elämän hiljentyminen. Jotkut kokevat ahdistusta eläkkeelle siirtymisen aiheuttamasta muutoksesta.

Eläkkeeltä töihin

Kevan teettämän tutkimuksen mukaan jopa 28 prosenttia eläkeläisistä, jotka eivät tee nyt työtä, on kiinnostunut työstä eläkkeen ohella.
Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää työstä kiinnostuneiden eläkeläisten määrää huomattavana.
– Paljon on puhuttu osaajapulasta. Meillä näyttäisi olevan eläkeläisten joukossa paljon sellaisia osaajia, jotka olisivat kiinnostuneet jonkinlaisesta työnteosta. Olen aivan varma, että sopivien työmahdollisuuksien osuminen kohdalle voisi saada mittavan joukon tekemään työtä eläkkeen ohella. Tätä osaavaa eläkeläisten joukkoa kannattaisi työvoiman rekrytoijien varmasti jatkossa lähestyä tavalla, jos toisellakin.

Valmennuksesta apua

Joutuuko ihminen tietyn roolimallin vangiksi täytettyään 60 vuotta? Asetetaanko hänet tahtomattaan perinteiseen eläkeläisen muottiin?  Saako hän riittävästi tukea tässä elämän siirtymävaiheessa, jotta hän säilyttää tasapainon ja osaa tehdä oman elämän kannalta merkittävät valinnat?

Valmennan näissä kysymyksissä ja autan työpaikkoja luomaan perehdyttämiseen verrattavia käytäntöjä työuran päätösvaiheeseen. Autan myös eläkeläisten rekrytoinnissa.

  • livevalmennukset, webinaarit ja henkilökohtaiset valmennukset tarjouspyyntöjen pohjalta
  • valmiit verkkokurssit: ks.  Verkkokurssit
Identiteettiä käsittelevänä lähteenä olen käyttänyt  Mariikka Almialan väitöskirjaa: Mieli palaa muualle – opettajan työuran muutos ja ammatillisen identiteetin rakentuminen.