Armollisuus työelämässä

Armollisuus työelämässä

Onko näin?

”Armollisuus työelämässä on huonon työsuorituksen hyväksymistä”,

totesi eräs esimiestehtävässä toimiva Kotimaa-lehdessä.

Mitä on armo?

Vastuun ottamista itsestä ja maailmasta oman kantokykynsä verran

Armo tuottaa hyvinvointia ja hyvinvoiva ihminen parasta, mitä voimme maailmalle ja toinen toisillemme tarjota.

Hyvän elämän kannalta armo on kaikki, mitä ihminen tarvitsee.  (Taru Hallikainen, Armon kintereillä 2017)

Armollisuus työelämässä

*Armollisuus johtamisessa

*Armollisuus työyhteisön toiminnassa

*Armollisuus itseään kohtaan

Armollisuus johtamisessa

Ø hyväksytään se tosiasiassa, että ihmiset tekevät virheitä

Ø hyväksytään työntekijä ehdoitta, virheineen rankaisematta niistä

Ø virheitä ei tarvitse sinänsä hyväksyä  eikä luvata että joka tilanteessa katsotaan läpi sormien

Ø etsitään muuta keinot virheiden minimoimiseen kuin rangaistuksella uhkaaminen

Øvastuun kantaminen ihmisten hyvinvoinnista

(Antti Kylliäinen, Armoa työhön 2009)

Olennaista oppimiskokemus: Syyllistä ei tarvitse etsiä, vaan analysoinnissa voidaan keskittyä virheiden ymmärtämiseen ja niistä oppimiseen. 

 

Armollisuus työyhteisössä

Hankalien ihmissuhteiden kovaa hintaa maksetaan

  • Henkilökohtaisina kärsimyksinä
  • Organisaation toimivuutena
  • Kansantalouden kautta

Työelämän tuskallisimmat kipupisteet

  • Työhyvinvoinnin puutteet
  • Koettu työstressi
  • Mielenterveyden ongelmat

Halu eläköityä mahdollisimman varhain

(Kirsti Räisänen  Kaarina Roth, Hankalat tyypit työelämässä, 2013)

Luottamus on liima ja laasti, joka pitää työyhteisön koossa. Luottamus kollegaan, esimieheen tai alaiseen syntyy arjen pienistä teoista ja sanoista. Samat pienet teot voivat myös rikkoa luottamuksen.

Ø henkilön odotukset toisen toimintaa kohtaan

Ø se sisältää riskin haavoitetuksi tai petetyksi tulemisesta

Ø riskin ottaminen on luovuuden edellytys

(Professori Taina Savolainen, Itä-Suomen yliopisto)

Myötätunto voi elää vain turvallisessa työyhteisössä luottamuksen ilmapiirissä.

Myötätunto edellyttää sympatiaa ja empatiaa: kykyä tunnistaa toisen tunteita , ymmärtää  muita ja heidän tilannetta.

Myötätunto on toimintaa: huomioida toinen hänen elämäntilanteestaan käsin.(Margit Sjöroos, Myötätunto , 2010)

AVOIMUUS > LUOTTAMUS > MYÖTÄTUNTO > TYÖHYVINVOINTI > TULOKSELLISUUS

Armollisuus itseään kohtaan

*Vaikein asia
> Me saatamme olla säälimättömän ankaria ja armottomia omaa itseämme kohtaan ja silti suhtautua toisiin ihmisiin kaikella ymmärryksellä ja hyväksynnällä.
> On opeteltava hyväksymään itsensä, jotta voi ottaa vastaan toisten hyväksynnän

Armoton mieli ei tiedosta, kuule, ei näe eikä ole läsnä

Itsemyötätunto

Olemalla ystävällisempi ja myötätuntoisempi itsellesi voit vähentää henkistä pahoinvointia ja saada elämääsi lisää iloa ja tyytyväisyyttä
> Koostuu kahdesta osasta:

1.Kyvystä huomata oma sisäinen pahoinvointi
2.Kyvystä lievittää tätä erilaisin keinoin (Ronnie Grandell, Itsemyötätunto 2015)

Sisäinen puhe

On usein meille huomaamatonta, silti todellista
Usein erittäin negatiivista (stressitila), joka kuormittaa havaintojamme ja tulkintojamme
Elämässäsi on ”kommenttiraita”, joka muistuttaa jatkuvasti: ”Mokaat kuitenkin!” ”Ei kannata yrittää!”
Yön hetkinä se muuttuu ”Yöraipparadioiksi”, joka toistaa samaa ikävää nauhaa
Huomaa taatusti jokaisen pienenkin virheen ja rankaisee armotta muistuttamalla siitä jatkuvasti
Syyllistämisen ammattilainen (Pia Koponen, Lupa mokata 2017)

Itsemyöntätunto on taito, jota kannattaa harjoitella
Mielentila koostuu tietynlaisista ajatuksista, tunteista, kehontuntemuksista, teoista ja haluista.
itsemyötätunto rohkaisee tekemään vaikeitakin asioista.
Luo edellytyksiä ongelmanratkaisulle.
Lohduttaa ja auttaa keskittymään.
(Ronnie Grandell, Itsemyötätunto 2015)

MUUTA SISÄINEN PUHEESI LEMPEÄKSI JA YSTÄVÄLLISEKSI!

YHTEENVETO

*Haluamme antaa parhaamme oman osaamisemme pohjalta ja kehittää työtämme

>>Johtamisen armollisuus

*Haluamme työskennellä luottamuksen pohjalta hyvässä työyhteisössä, välittävässä ja rennossa ilmapiirissä

>>Myötätunto työtovereiden kesken

*Kykenemme johtamaan omaa elämäämme omat tunteemme, tarpeemme ja motiivimme tiedostaen

>>Itsemyötätunto