Julkaisut

Tilauskortti_Taivaallinen_tyoaika_2018

Taivaallinen työaika. Näkökulmia ajattomaan työhön  – kirja tarjoushintaan – 30 %  (25,48 €) vuoden 2018 loppuun saakka.  TILAA VERKKOKAUPASTA  www.oppinet.fi   Alekoodi: AJATON  Linkki kustantajan sivulle 

 ”Marketta Rantaman kirja voi auttaa seurakuntien työntekijöitä hoitamaan heille uskottua ajallista tehtävää entistä paremmin ja siten samalla tukea kirkon ajattoman perustehtävän toteutumista.”
Piispa Seppo Häkkinen

 

”Kirja tuo käytännönläheisesti esille työajattomuuden koko kirjon kaikissa hengellisen työn työntekijäryhmissä. Siinä esitetään myös ratkaisukeinoja, joista moduulityöaika on oman kokemukseni perusteella toimivin. Suosittelen lukemaan kirjan ja lähtemään mukaan työaikakokeiluun.”
Kirkkoherra Hannu Ronimus, Meilahden seurakunta

”Kirja antaa oivallisia keinoja ajattoman työn hallintaan. Suosittelen kirjaa oppikirjaksi kaikkiin kirkon virkaan valmistaviin oppilaitoksiin.”
Kirkkomusiikin lehtori Seppo Kirkinen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

”Teos auttaa tunnistamaan työajattoman työn psykososiaaliset riskit ja antaa näkökulmia pirstaleisen nuorisotyön ajankäytön hallintaan.”
Toiminnanjohtaja Arja Lusa, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto

”Rantama tuo raikkaasti esille, kuinka hengellinen työaika voidaan järjestää ihmisten kohtaamisen näkökulmasta optimaaliseksi työntekijöitä vähiten kuormittaen.”
Johtava diakoniaviranhaltija, työnohjaaja, STOry,  työyhteisökonsultti Liisa Tiilikainen, Siilinjärven seurakunta

”Taivaallinen työaika -kirja antaa edellytyksiä pohtia itsenäisen, mielekkään ja tuloksellisen työnteon mahdollisuuksia väljän ja joustavan työaikakäsityksen puitteissa. Suosittelen kirjaa.”
Lapsityönohjaaja, lähiesimies Tuula Hoffrén, Kallaveden seurakunta

”Rantama on kirjoittanut tärkeästä aiheesta laaja-alaisen ja erittäin selkeän kirjan. Haasteena pidän luottamuksen kasvattamista työyhteisössä niin, että työaikaan liittyviä asioita voidaan ottaa puheeksi. Kirjan pohjalta on hyvä keskustella ja kehittää työaikajärjestelyjä seurakunnissa. Työntekijöiden kirjoitukset tuovat kirjaan elävyyttä ja kokemuksellisuutta.”
Kouluttaja, valmentaja, työnohjaaja Päivi Hyvärinen
Valmennus- ja koulutuspalvelu Oivallus

 

 

Salla Gummeruksen yhteenveto: Työssä LIIKAA TÖITÄ? MITÄ TEEN? Entä miten työntekijän pitäisi toimia, kun työn määrä kasvaa liialliseksi tai tehtävät laajentuvat ohi oman osaamisalueen? Työntekijän turvana on työturvallisuuslaki, joka velvoittaa työnantajaa arvioimaan myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Seurakunnissa on työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut, joiden tehtävänä on opastaa näissä kysymyksissä, Marketta Rantama sanoo. Hän on esittänyt kirjassaan mallin hengellisen työn kuormituksen arviointiin. Käytännönapua voi löytyä myös uusista työaikamalleista. Vastuu puuttua haitalliseen kuormittumiseen on työntekijän esimiehellä, Rantama muistuttaa. Toisaalta hän haluaa rohkaista seurakuntien työntekijöitä avautumaan uusille työtehtäville. Ne voivat rikastaa työtä ja antaa sille uutta suuntaa. Ajaton työ muuttuu taivaalliseksi, kun työntekijällä on mahdollisuus keventää ja jaksottaa työpäiväänsä itse. Välillä on vain otettava omaa aikaa, jotta palautuminen onnistuu, Rantama rohkaisee. Palautuminen haltuun Unohda work-life-balance ja keskity life-balanceen. Älä katso niinkään tunteja vaan katso, mitä saat aikaan. Huomioi palautumisaika. Vapauta aivosi murehtimasta työjuttuja, pidä minilomia, käy kävelemässä, naura työtovereittesi kanssa, pidä lounastauko, anna elämänilosi näkyä. Olethan ilosanoman viejä kirkon perustehtävän mukaisesti. Mieti työpäiväsi alussa (ennen sähköpostin avaamista) päivän kulku ja kirjaa paperille tai sähköisesti keskeiset tehtävät ja tavoitteet. Merkitse päivän aikana tehtävät suoritetuiksi. Listalle voit laittaa myös mieltä kuormittavat yksityiselämän tehtävät. Johda työaikaasi ja seuraa ajankäyttöäsi. Älä yritä tehdä monta asiaa samanaikaisesti. Pidä voimatunti, jolloin teet keskittyneesti tietokonetyöt. Kehitä sähköpostin käyttöäsi. Edistä omalta osaltasi kokouskäytäntöjen sujuvuutta. Pidä kehumiskeskustelu itsesi kanssa ja kehu myös työkaverisi. Te kirkon työntekijät olette iankaikkisuuden ammattilaisia. Kantakaa ylpeydellä tätä perustehtävää sydämissänne. Teitä todella tarvitaan. Lähde: Marketta Rantama,

”Ajaton työ seurakunnassa” – kirja, 2003

Tutkimus seurakuntien hengellisen työntekijöiden työajattomuuden aiheuttamasta kuormittuneisuudesta. Lisensiaattityö, 2001