Ikäjohtamisen käytännön oppaista on huutava pula. Jokainen yritys tarvitsee ikääntymisstrategian.  Ikääntyminen on ilmastomuutokseen verrattava haaste.  Toimittaja Jenny Jännäri kaipaa yritysten ikääntymisstrategioita ja ”kääkkisten” käsittelyopasta. (Kauppalehti Optio 2.2.2020.)

Elinvoimaa-tutkimuksen mukaan ihmisillä on vahva motiivi tehdä työtä 55:n ikävuoden jälkeenkin. Työssä pitävät kiinni 1) mielekäs ja merkitykselliseksi koettu työ 2) palkka ja 3) yhteisöllisyys ja työkaverit.  Yrityksillä on hyvä valmius työllistää – tosin joustavampi malli toisi ketteryyttä ja lisäisi kilpailukykyä.

Ratkaisu työvoimapulaan

Työelämästä poistuu osaavaa työvoimaa kiihtyvällä vauhdilla. Ratkaisu työvoimapulaan löytyy läheltä:  Ensinnäkin työpaikoilla on jo valmiiksi kokenutta ja oikein johdettuna myös motivoitunutta työvoimaa, joka haluaa jatkaa työelämässä eläkeiästä piittaamatta.  Toiseksi yritysten kannattaa rekrytoida kokeneita 55+  työntekijöitä ja eläkeläisiä, jotka tuovat mukanaan tietotaitonsa ja resilienssi-kykynsä. Vuokratyö lisää yritysten kaipaamaa joustoa.

Ikäjohtamista tarvitaan

Työpaikoilla tarvitaan ikäjohtamista, jotta osaava työväki saadaan pidettyä ”sorvin ääressä”. Väärä johtamistapa: mikromanageeraus ja turha hallinnointi tai välinpitämättömyys syövät jaksamisen eväät ja johdattavat kokeneet työntekijät ”eläkkeen odotushuoneeseen” odottelemaan eläkepäiviään. Jos yhteistä päämäärää ei aseteta työhön, tavoite lipsahtaa eläkkeen odotteluun. Kun ensimmäinen eläke-etappi täyttyy, avautuu kunniallinen reitti ulos työelämästä, ja päätös eläkkeelle siirtymisestä on helppo.

Pienillä käytännön teoilla esihenkilö pystyy osoittamaan arvostusta varttuneelle: olemalla kiinnostunut hänen vahvuuksistaan ja osaamisestaan, kuuntelemalla ja antamalla rohkaisevaa palautetta. Esihenkilö toimii hyvänä esimerkkinä koko työyhteisölle, mikä lisää eri ikäpolvien yhteistyötä ja työyhteisön monimuotoisuuden hyödyntämistä.

Varttuneen urakeskustelu

Toimivassa vuorovaikutussuhteessa yrityksen ja työntekijän tarpeet saadaan kohtaamaan. Varttuneen urakeskustelu luo pohjan tulevalle työjaksolle, jossa työntekijän työn merkityksellisyys on keskiössä. Tarvittaessa työ muotoillaan työntekijän vahvuuksien pohjalta uudelleen tehtävien, työajan ja paikan mukaan, jotta työntekijän työpanos ja kokemustieto olisi yrityksen käytettävissä mahdollisimman pitkään. Hyvä työilmapiiri ja yhteisöllisyyden kokemus kannustavat jatkamaan.

Tiekartta-valmennuskokonaisuus

Nyt on aika ottaa ikäjohtamisen opit käyttöön jokaisessa esihenkilö ja 55+ työntekijäsuhteessa!

Yhteistyökumppanini(http://www.silversenior.fi/verkkokauppa ) tuo markkinoille tämän päivän työelämään päivitetyn valmennuskokonaisuuden, jossa on sekä esihenkilöille että työntekijöille omat valmennukset orientaatiomateriaaleineen. Olen tuottanut sisällöt molempiin valmennuksiin.

Kyse ei ole ”kääkkisten käsittelyoppaasta” vaan tiekartasta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen ja tulokselliseen työhön. Käytännönläheisten askelmerkkien (ASKEL3-malli: avoimuus, suunnittelu, käytännöt, energia, lähtökahvit, 3. elämänvaihe)  avulla työpaikat pystyvät kääntämään ikääntymisen haasteen voimavarakseen.