Eläkkeelle siirtyneet ovat haluttua työvoimaa tämän päivän työmarkkinoilla. Huomasin tämän 10.3.2022 Mikkelissä pidetyssä eläkeläisten ja yrittäjien rekry-tapahtumassa. Työstä kiinnostuneita oli paikalla yli 150 ja yrittäjiä kymmenkunta. Mm. kokit ja hoitajat olisivat päässeet siltä istumalta heti töihin!

 Paikalla hyvän henkilöstöpolitiikan työnantajia

Tilaisuudessa oli innostava ilmapiiri, ja työnantajien pöytien ääreen jonotettiin hakemaan tietoa työmahdollisuuksista. Paikalla olleet työnantajat kertoivat henkilöstöpolitiikastaan, joka rakentuu avoimuuden, inhimillisyyden ja ilon pohjalle: ”Terveellä järjellä, suurella sydämellä, huumorilla, mutta tosissaan”. Ikäsyrjintä on näille työnantajille vierasta – iästä riippumatta työtä on tarjolla positiivisen asenteen omaaville. Tehtävät ja työaika räätälöidään yksilöllisesti.

Työn merkityksellisyys tärkeää

Ihmiset haluavat olla rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa. Työn merkityksellisyys nousee esiin myös kolmannessa elämänvaiheessa, jossa työn ja koulutuksen kautta hankittua osaamista ei todellakaan kannata heittää romukoppaan. Identiteetin voi rakentaa varsinaisen työuran jälkeenkin vankan kokemuksen ja osaamisen pohjalle. Varttunut on viisas vaikuttaja – ei sivustakatsoja.

Työuran päätösvaihe tarvitsee valmennusta

Jutellessani ihmisten kanssa totesin, kuinka tämä elämän tärkeä siirtymävaihe: työuran päätös ja kolmannen elämänvaiheen alkaminen tarvitsee oikeanlaista johtamisotetta.

Jotkut kertoivat ikävistä kokemuksistaan: heitä oli patisteltu eläkkeelle, siirretty vähempiarvoisiin tehtäviin, ajettu sivuraiteelle, jopa irtisanottu. Työelämän päätös oli jättänyt katkerat muistot, joita kerrataan vuosienkin jälkeen. Arvaavatkohan työnantajat, millaista viestiä nämä entiset työntekijät vievät?

Jos voit vaikuttaa työpaikkasi käytäntöihin, kannattaa ehdottomasti hoitaa seniorivaiheen urajohtaminen kuntoon. Onnistunut, hyvän mielen siirtymä, kolmanteen elämänvaiheeseen on eduksi ihmiselle itselleen, hänen työpaikalleen koko yhteiskunnalle.

Viesti vaikuttajille

Vaikuttajille osoitan seuraavan epäkohdan korjattavaksi: Työ tuo lisätuloja, mutta verotus on suurin vanhuuseläkeläisen työnteon este.

Eräs hoitoalan eläkeläistyöntekijä kertoi, että hän tekisi mielellään enemmän vuoroja. Hän joutuu kuitenkin supistamaan työntekoaan progressiivisen verotuksen vuoksi, vaikka eläke on pieni ja lisätulot tarpeen.

Tämä epäkohta on korjattavissa, jos yhteistä tahtotilaa löytyy. Kaikki käsiparit tarvitaan työvoimapulan taltuttamiseen! Näitä käsipareja löytyy varttuneista, silloin kun työnteko on kannattavaa.

Kuva (Antero Kupiainen) Mikkelin konserttitalo Mikaelista Eläkeliiton ja Yrittäjien rekrytapahtumasta 10.3.2022